Innhold Planlegge Aktiviteter

Velkommen til Kolbotn kirke


Kirkens adresse: 
Kirkeveien 4
1410 KOLBOTN (kart)

Henvendelser ang. kirkelige handlinger, gudstjenester, vakthavende prest, osv.: 

Oppegård kirkekontor
Telefon: 66 81 50 10
E-post:
kirkekontoret@kirken-oppegard.no


Kolbotn menighet har to kirker: Sofiemyr og Kolbotn kirke.

Kolbotn kirke har gudtjeneste ca. 1 gang i måneden. Se under gudstjenester for oversikt. For dåpsgudstjenester trykk her!

Sofiemyr kirke er en arbeidskirke og de fleste aktiviteter ut over gudstjenestearbeid foregår i denne kirken. Hvis du har lyst til å vite mer om aktivitetene i menigheten, ut over det du ser under Kolbotn kirke, klikker du på Sofiemyr kirke.

Powered by: www.I-tools.no